Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2020

Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie.
— Jim Jarmusch
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainnocencja innocencja
Sponsored post
5361 57ad 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty

January 17 2020

1100 dd11 500
Reposted fromshakeme shakeme viainnocencja innocencja
Reposted fromshakeme shakeme viainnocencja innocencja

November 30 2019

Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainnocencja innocencja
5155 22ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainnocencja innocencja
9567 b220 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viacytaty cytaty
0555 21e6 500
Wołowiec.
fot: Monika Łapińska‎
Jeśli jesteś uwięziony pomiędzy tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni, zawsze wybieraj to co może sprawić, że będziesz szczęśliwy, chyba, że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz ciebie.
— autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainnocencja innocencja
4601 5ef7
Reposted fromdusielecc dusielecc viainnocencja innocencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...